Ngày hội công nhận chương trình rèn luyện Đội viên và dự bị Đội viên.

         Ngày 22/3/2021 trường TH Nguyễn Trãi tổ chức ngày hội công nhận chương trình rèn luyện Đội viên và dự bị Đội viên. Thầy tổng phụ trách đã lên kế hoạch cụ thể từng chương trình về cho các liên đội sao nhi đồng, vì thế mà chương trình diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung ý nghĩa của ngày hội

 

 

Bạn Trần Khánh Hạ lên thể hiện phần thuyết trình về tiểu sử của liên đội mình, qua đó truyền đạt lại cho các em nhỏ biết về tiểu sử của anh hùng dân tộc Phan Đình Giót