Thông báo danh mục sách giáo khoa năm học 2022 - 2023 của trường TH Nguyễn Trãi

Danh mục sách giáo khoa năm học 2022 - 2023 của trường TH Nguyễn Trãi

PHÒNG GDĐT TP  KON TUM

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI

 

THÔNG TIN SÁCH GIÁO KHOA - CẤP TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NĂM HỌC: 2022-2023

LỚP:1 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

 

TT

 

Môn học

Chủ biên/Tổng chủ biên

 

Nhà xuất bản

Số lượng sách

 

Ghi chú

1

Tiếng Việt

Tập 1:Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên),Lê Thị Lan Anh,Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan.

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm

 

 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên),Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

3

Đạo đức

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thành Nam(Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

4

Tự nhiên và Xã hội

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên),Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

5

Giáo dục Thể chất

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên),Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

6

Âm nhạc

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

7

Mĩ thuật

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên),Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

8

Hoạt động trải nghiệm

Bùi Sỹ Tụng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị luận, Trần Thị Thu.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

9

Tiếng Anh

Hoàng Vân Vân ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Luong Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

 

10

Giáo dục địa phương

Nguyễn Trọng Thắng ( Tổng Chủ biên),Huỳnh Thị Thu Vân (Chủ biên),Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Thị Hoa, Trần Văn Lâm, Đặng Thị Phương Thuỷ, Nguyễn Hoá, Lê Xuân Sáu, Đặng Thị kim Loan, Nguyễn Thị thuỳ Trang, Mai Thị Bích Sen,…

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

TỔNG CỘNG

 

 

10

 

 

PHÒNG GDĐT TP  KON TUM

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI

 

THÔNG TIN SÁCH GIÁO KHOA - CẤP TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NĂM HỌC: 2022-2023

LỚP:2 ( Bộ sách cánh diều, riêng sách mĩ thuật là chân trời sáng tạo).

 

TT

 

Môn học

Chủ biên/Tổng chủ biên

 

Nhà xuất bản

Số lượng sách

 

Ghi chú

1

Tiếng Việt

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Bích Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh.

 

Tập 2:Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên),Hoàng Hoà Binh, Nguyễn Khánh Hà, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Bích Thuỷ, Lê Hữu Tỉnh.

 

 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

1

3

Đạo đức

Trần Văn Thắng (Tổng chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng(Chủ biên ) Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM

1

4

Tự nhiên và Xã hội

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi phương Nga(Chủ biên), Phùng Thanh Huyền,Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái .

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

1

5

Giáo dục Thể chất

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên),Phạm Đông Đức (Chủ biên), Nguyễn Duy Linh, Phạm Tràng Kha.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

1

6

Âm nhạc

 Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM

1

7

Mĩ thuật

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân tiên ( đồng Tổng chủ biên),Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc ( đồng Chủ biên),Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

8

Hoạt động trải nghiệm

Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên),Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM

1

9

Tiếng Anh

Hoàng Vân Vân ( Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

 

10

Giáo dục địa phương

Nguyễn Trọng Thắng ( Tổng Chủ biên),Huỳnh Thị Thu Vân (Chủ biên), Đặng Thị Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Huế, Đậu Thị Lan, Đặng Thị Kim Loan ,…

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1

TỔNG CỘNG

 

 

10

 

PHÒNG GDĐT TP  KON TUM

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI

 

THÔNG TIN SÁCH GIÁO KHOA - CẤP TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NĂM HỌC: 2022-2023

LỚP:3 

 

TT

 

Môn học

Chủ biên/Tổng chủ biên

 

Nhà xuất bản

Số lượng sách

 

Ghi chú

1

Tiếng Việt

 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng.

 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

1

3

Đạo đức

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

1

4

Tự nhiên và Xã hội

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái.

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

1

5

Giáo dục Thể chất

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương.

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

1

6

Âm nhạc

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

 

1

7

Mĩ thuật

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên.

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

1

8

Hoạt động trải nghiệm

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

1

9

Công nghệ

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan.

 

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

1

10

Tin học

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy.

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

1

11

Tiếng Anh

 Tập 1:Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn.

Tập 2: Hoàng Văn VânPhan HàĐỗ Thị Ngọc HiềnNguyễn Song HùngĐào Ngọc LộcTrương Thị Ngọc MinhNguyễn Quốc TuấnKen Wilson.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

1

12

Giáo dục địa phương

 

 

1

TỔNG CỘNG

 

 

12