Sinh hoạt chuyên môn Cụm 2 tháng 4/2017 - chuyên đề "Dạy học Công nghệ lớp 1"

Sinh hoạt chuyên môn Cụm 2 tháng 4/2017 - chuyên đề "Dạy học Công nghệ lớp 1"
Tài liệu đính kèm: Tải về

Sinh hoạt chuyên môn Cụm 2 tháng 4/2017 - chuyên đề "Dạy học Công nghệ lớp 1"

        Vào ngày 15 / 04 / 2017 Trường TH Nguyễn Trãi tiến hành sinh hoạt chuyên môn Cụm tháng 4 / 2017 với chuyên đề "Dạy học Công nghệ lớp 1", tiết thao giảng minh họa do cô giáo Đặng Thị Hà cùng học sinh lớp 1B thực hiện. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự hỗ trợ phối hợp nhiệt tình của tổ chuyên môn và phụ trách chuyên môn của nhà trường. Cô và trò lớp 1B đã thể hiện thành công chuyên đề môn tiếng Việt  "Bài: Luyện tập".