Kết nạp Đội

Kết nạp Đội cho học sinh khối lớp 3

         Sau khi có kết quả cuối học kỳ I; chiều nay, ngày 09/01/2019 Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức kết nạp Đội cho học sinh khối lớp 3. Lựa chọn 61/84 em học sinh trong khối lớp 3 có kết quả tốt về  học tập, năng lực và phẩm chất để kết nạp các em đứng vào hàng ngũ Đội viên. Số học sinh còn lại sẽ kết nạp vào cuối năm học- đó cũng là mục đích để các em phấn đấu và rèn luyện. Từ nay Liên đội trường tiểu học Nguyễn Trãi có thêm 61 em đội viên "nhí" nữa.

Một số hình ảnh trong buổi lễ kết nạp Đội

Thầy TPT Đội và cácem học sinh lớp 4+5 hướng dẫn các em cách thắc khăn quàng 

Hướng dẫn các em cách chào cờ