KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GD& ĐT TP. KON TUM                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   / KHTS-THNT     Số                                                                                                                                           

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC 2021-2022

 

            Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum

 

           Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-PGD&ĐT ngày 10/5/2021 của Phòng GD&ĐT TP. Kon Tum V/v tuyển sinh mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường Tiểu học Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1, năm học 2021-2022 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 nhằm huy động số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn tổ 4 + tổ 5 phường Lê Lợi và tổ 1 + tổ 2 phường Trần Hưng Đạo ra lớp với tỷ lệ cao nhất, thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và phổ cấp giáo dục của Phường và thành phố.

- Ổn định số lượng học sinh/lớp và số lớp trong trường, thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tạo sự bình đẳng trong giáo dục, ổn định đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

II. Hình thức và thời gian tuyển sinh:

Nhà trường tổ chức tuyển sinh công khai theo đúng quy định của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum, tạo mọi thuận lợi để học sinh nhập học, không thu bất kì khoản lệ phí nào. Cụ thể:

- Nhà trường thực hiện tuyển sinh hết số học sinh trên địa bàn tổ 4+ tổ 5 phường Lê Lợi và tổ 1+ tổ 2 phường Trần Hưng Đạo do nhà trường  phụ trách  và chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT thành phố.

- Sau khi tiến hành tuyển sinh hết số HS trên địa bàn đã được giao nếu còn chỉ tiêu sẽ tuyển sinh học sinh ngoài địa bàn nếu có nhu cầu học tại trường.

1. Thời gian tuyển sinh:

Từ ngày 01/6/2021 đến 11/6/2021.  Nhà trường tuyển sinh trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) trên địa bàn địa bàn tổ 4+ tổ 5 phường Lê Lợi và tổ 1+ tổ 2 phường Trần Hưng Đạo.

2. Độ tuổi tuyển sinh: Sinh năm 2015.

3. Địa bàn tuyển sinh: địa bàn tổ 4+ tổ 5 phường Lê Lợi và tổ 1+ tổ 2 phường Trần Hưng Đạo

4. Hồ sơ gồm:

              1. Đơn xin nhập học do PHHS viết

             2. bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

              3. Hộ khẩu (bản pho to)

          Tất cả bỏ vào 1 bì hồ sơ, ngoài bì ghi đầy đủ thông tin về học sinh, chú ý ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, phường, số điện thoại liên lạc.

          (Nhà trường chỉ nhận những hồ sơ hợp lệ đủ các loại giấy tờ trên).

          5. Địa điểm nộp hồ sơ tuyển sinh:

           PHHS nộp hồ sơ cho Hội đồng tuyển sinh tại văn phòng của nhà trường theo thời gian trên.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường tiểu học Nguyễn Trãi năm học 2021-2022.

         

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

*.Nơi nhận:

- PGD&ĐT (B/c);                                                                              Huỳnh Thị Thân

- CM( T/h);

- Lưu VP.

 

 

                                                                                                           

 

 

 

Bài viết liên quan