Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2022 - 2023

Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2022 - 2023

       PHÒNG  GD&ĐT TP KON TUM

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: ………/KHTV-TH

          Kon Tum, ngày 08 tháng 09  năm 2022

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2022-2023

 

Căn cứ vào chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 10/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2022-2023 của ngành giáo dục;

Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học 2022-2023 trường TH Nguyễn Trãi đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác thư viện trường học 2022-2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.

1.Quy mô trường lớp.

 

Khối lớp

 

Số lớp

 

Số học sinh

 

 Khối 1

 

2

 

67

Khối 2

2

88

Khối 3

3

64

Khối 4

3

98

Khối 5

2

107

Tổng

12

424

2.Về đội ngũ :

* Cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường gồm có 23

 đồng chí. Trong đó:

- Cán bộ quản lý :  02 đồng chí.

- Giáo viên : 18 đồng chí.

- Nhân viên :  03 đồng chí.

3.Về cơ sở vật chất:

* Thư viện có 2 phòng:

+ Phòng kho và phòng thiết bị: 48m2.

+ 1 tủ sách trưng bày.

+ 4 giá đựng sách (4 giá đứng)

+ 01 bộ máy vi tính có kết nối mạng internet.

4. Khó khăn, thuận lợi.

A-Thuận lợi;

- Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự hỗ trợ nhiệt tình của tập thể giáo viên, công nhân viên nhà trường.

- Thư viện trường được bố trí tầng hai, địa điểm thuận lợi cho việc phục vụ bạn đọc, rộng rãi thoáng mát, được trang bị tủ, kệ, bàn ghế, ánh sáng đầy đủ hợp lí.

- Cán bộ thư viện có bằng chuyên môn đúng chuyên ngành.

- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của BGH nhà trường, của giáo viên, học sinh toàn trường và của các đoàn thể ( các tổ chuyên môn,đoàn, đội,…).

 

B-Khó khăn:

- Một số bạn đọc chưa hiểu rõ tầm quan trọng của thư viện trong công tác dạy và học nên chưa nhiệt tình với các phong trào của thư viện (vd: tặng sách, truyện bổ ích cho phòng đọc của thư viện, tặng sách, truyện ủng hộ bạn có hoàn cảnh khó khăn).

- Số lượng sách cũ chưa được thay thế, số lượng bạn đọc ít nên công tác phục vụ còn hạn chế.

- Ý thức của bạn đọc chưa tốt nên còn xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng tài sản của thư viện nhà trường.

- Phòng đọc của thư viện lấy làm phòng học nên việc đọc sách của các em học sinh còn ít.

II. Mục đích

- Đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho giáo viên, học sinh các loại tài liệu dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập. Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay.

- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu dùng tin và sử dụng tin cho bạn đọc.

Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thư viện đảm bảo những điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện nhằm phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường đáp ứng kịp thời, đầy đủ tài liệu dạy học các tiết lên lớp của GV và các tiết dạy thực hành tại các phòng bộ nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy các bộ môn góp phần đưa chất lượng dạy học của trường đạt mục tiêu đề ra trong nhiệm vụ năm học.       

- Cập nhật đầy đủ các văn bản quy định của thư viện. Thiết lập và cập nhật đầy đủ các thông tin vào các loại sổ theo qui định đầy đủ theo quy định.     

- Bổ sung kịp thời các các loại sách, tài liệu theo kế hoạch đã được lãnh đạo nhà trường phê duyệt đáp ứng nhu cầu dạy và học.      

- Bảo quản tốt các trang thiết bị, tài liệu dạy học. Tổ chức cho mượn và thu hồi tài liệu theo đúng qui trình.            

- Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách thư viện; cập nhật thường xuyên, đúng tiến độ theo quy định.

-  Kiểm kê thư viện theo định kì 1 lần/năm.

 III. NHIỆM VỤ:

1. Bổ sung tài liệu.

 Tiếp tục mua sắm, bổ sung tài liệu: sách, báo, trang thiết bị dạy học cho năm học mới.

Thực hiện tiếp nhận sách, báo, tài liệu, thiết bị từ các nguồn phân bổ của cấp trên theo đúng chỉ tiêu.

- Tham mưu nhà trường chi đầy đủ kinh phí theo quy định phục vụ cho công tác thư viện. Bổ sung sách, báo, tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

 - Tham mưu với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, huy động hỗ trợ kinh phí để mua thêm vốn tài liệu phục vụ công tác bạn đọc.

- Đăng kí mượn thêm sách của thư viện tỉnh nhằm làm phong phú thêm vốn tài liệu cho thư viện để thu hút lượng bạn đọc đến thư viện ngày càng nhiều hơn.

2. Chuyên môn nghiệp vụ:

- Làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình, tham gia các lớp tập huấn để nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn, học hỏi thêm kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp.

- Giới thiệu sách theo chủ đề về các ngày lễ lớn như: 20/11, 08/03, 30/04, 19/05 và các chủ đề hàng tháng, …

- Tổ chúc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và Văn hoá  đọc 21/4.

3. Quản lí và bảo quản:

- Lập kế hoạch năm, tháng cụ thể sát thực tế, nhằn phục vụ tốt cho công tác dạy và học của thầy và trò toàn trường.

- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường thành lập tổ cộng tác viên thư viện.

- Lập danh sách cấp phát, mượn, trả tài liệu của giáo viên và học sinh đầy đủ, kịp thời.

- Lên danh mục sách, tài liệu xếp đặt theo hệ thống vào tủ, giá để bảo quản tra cứu, phát hành.

- Kiểm kê, báo cáo theo định kì, ít nhất 1 lần/năm.

Cuối năm thu hồi sách, vận động học sinh ủng hộ sách giáo khoa cũ cho Thư viện và thu hồi  tài liệu của giáo viên, đồng thời xếp đặt kho sách, xử lí để bảo quản trong hè.

4. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Quán triệt tốt nhiệm vụ chỉ tiêu năm học 2022-2023 của nhà trường đề ra, công tác Thư viện trường học phải  thực hiện tốt những chỉ tiêu, phương hướng sau:

- Xây dựng thư viện ngày càng tốt hơn và giữ vững danh hiệu thư viện đạt chuẩn.

- Phát huy tốt hơn kết quả đạt được của công tác thư viện trường trong năm học  2021 – 2022.

- Đảm bảo đầy đủ các loại sách để phục vụ giáo viên và học sinh. Đặc biệt với các loại sách nghiệp vụ, sách tham khảo cho chuyên môn cần phấn đấu sau khi cho giáo viên mượn còn phải lưu ở thư viện ít nhất 3 bản trở lên.

- Tăng cường sách giáo khoa, sách thiếu nhi, sách Bác Hồ, sách giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, các tài liệu về các cuộc thi chủ đề, chuyên đề, các đề thi học sinh giỏi…

- Đảm bảo hồ sơ sổ sách theo dõi thư viện, sạch đẹp, đầy đủ theo quy định.

- Thư viện đảm bảo đủ 100% giáo viên và học sinh được sử dụng sách có chất lượng.

- Thu hút bạn đọc đến thư viện ngày càng nhiều.

- Đảm bảo mượn, trả sách đúng kỳ hạn.

- Cán bộ thư viện cố gắng thực hiện tốt chuyên môn của mình, trình bày các tài liệu trong thư viện khoa học, gọn, đẹp.

- Kiểm kê và thanh lý sách đúng thời gian quy định.

IV. Nội dung:

1. Chỉ tiêu:

Thực hiện  xây dựng thư viện  cán bộ thư viện  có kế hoạch tổ chức chặt chẽ, có biện pháp thực hiện rõ ràng. Sử dụng hợp lí thư viện để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thư viện hàng ngày, hàng tuần, hàng năm.

Tổ chức hoạt động thư viện trong phòng học, tiếp tục học hỏi, tham quan để bố trí thư viện một cách khoa học kỹ thuật tốt.

- Quán triệt tốt nhiệm vụ chỉ tiêu năm học 2022-2023 của nhà trường đề ra, công tác Thư viện trường học phải  thực hiện tốt những chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Bổ sung thêm các loại sách còn thiếu dựa trên yêu cầu của giáo viên và học sinh toàn trường như tham khảo, sách nghiệp vụ,… cho giáo viên và học sinh. Trình lên ban giám hiệu để kiểm tra và cùng tìm hướng giải quyết thích hợp.

- Thư viện cố gắng phục vụ tốt cho giáo viên và học sinh toàn trường, được sử dụng vốn tài liệu của thư viện đầy đủ, phù hợp nội dung và lứa tuổi theo đúng quy định của nghành đề ra.

- Đảm bảo mượn, trả sách đúng kỳ hạn .

- Cán bộ thư viện thực hiện tốt công việc của mình, trình bày khoa học, gọn gàng, sạch, đẹp.

Tiến hành kiểm kê và thanh lý tài liệu, sách báo,… của thư viện trường, đúng thời gian quy định.

2.Giải pháp :

- Bản thân không ngừng học tập, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức kĩ năng về nghiêp vụ thư viện, từng bước tiếp cận và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và CNTT để ứng dụng vào phần mềm quản lí thư viện được tốt hơn.

- Lập kế hoạch hoạt động chi tiết cho từng tháng theo chủ điểm.

- Chủ động tham mưu và đề xuất với hiệu trưởng mua thêm một số đầu sách để bổ sung vào tủ sách nhà trường. Cho GV, HS mượn sách nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy và học tập để thư viện hoạt động có hiệu quả trong năm học 2021-2022.

- Tuyên truyền về công tác thư viện cho giáo viên và học sinh hiểu và dùng có   hiệu quả các loại sách, vận động  giáo viên và học sinh quyên góp ủng hộ các loại sách, báo để xây dựng kho sách.

- Thường xuyên  cập nhật, vào các loại sổ sách của thư việntheo hướng dẫn, đúng quy định.

- Lên lịch hoạt động và thông báo cho giáo viên và học sinh nghiêm túc thực hiệnđầy đủ, đúng theo mọi nội quy thư viện đề ra.

- Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm ở các trường khác để về thực hiện tại đơn vị mình.

- Quyên góp sách với thông điệp: “Góp một cuốn sách hay, đọc được ngàn cuốn sách hay”.

         - Khuyến khích học sinh viết bài cảm nghĩ về sách và thư viện. lưu bài trên các góc cảm nhận của thư viện trường.

- Hướng dẫn cho học sinh lựa chọn: sách, truyện báo, tạp chí phù hợp với lứa tuổi của các em.

- Thường xuyên lau chùi các kệ sách, đồ dùng dạy học sạch sẽ và sắp xếp theo từng khối lớp cho ngay ngắn.

- Lên kế hoạch hoạt động hàng tháng.            

- Tóm lại, Công tác thư viện được nhà trường chú trọng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhằm phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, tham khảo tài liệu của giáo viên và học sinh ngày càng tốt hơn góp phần vào sự hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG:

Tháng

Nội dung

8/2022

- Củng cố hồ sơ sổ sách để quản lý trong thư viện.

- Vệ sinh kho sách, kiểm tra kho sách và tài liệu trong kho. Nhằm làm tốt công tác phục vụ mượn và đọc cho giáo viên và học sinh toàn trường.

- Chuẩn bị sách, báo,.. đầy đủ, để  phục vụ cho giáo viên và học sinh bước vào năm học mới.

- Tư vấn sách giáo khoa cho học sinh, phù hợp và đúng đắn theo lứa tuổi của các em.

- Lập kế hoạch dự trù kinh phí, báo cáo với nhà trường mua sắm các loại sổ sách phục vụ công tác của cán bộ thư viện, sách giảng dạy phục vụ giáo viên.

- Tiếp tục giới thiệu SGK và STK phục vụ năm học mới.

9/2022

- Công bố lịch làm việc của thư viện trường, rõ ràng cụ thể theo năm,tháng.

- Cho giáo viên mượn SGK,STK, SNV,…

- Sắp xếp lại kho sách.

- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Tiếp tục bổ sung sách cho thư viện.

- Thực hiện việc xử lý kỷ thuật sách, báo, tài liệu.

- Lập kế hoạch thư viện cho năm học 2021-2022.

- Phát động phong trào tặng sách cho thư viện.

- Phối hợp với Bảo Tàng Thư viện tỉnh để luân chuyển sách báo phục vụ bạn đọc trong năm học

10/2022

- Tiếp tục hoàn chỉnh kho sách và góp ý kiến với các đồng chí giáo viên chủ nhiệm về việc tuyên truyền, động viên các em học sinh mượn sách theo quy định của thư viện.

- Bổ sung các loại sách giáo dục đạo đức.

- Tổ chức cho học sinh đọc sách tại thư viện hằng ngày trong tuần.

- Giới thiệu sách tháng 10.

- Tổ chức xử lý kỹ thuật sách, báo,  tài liệu mới và cũ.

- Vận động tiếp phong trào tặng sách cho thư viện trường, với thông điệp: “ góp mọt cuốn sách hay đọc ngàn cuốn sách hay”.

11/2022

- Tiếp tục bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

- Mô tả tài liệu có trong thư viện.

- Tổ chức cho học sinh đọc sách tại thư viện hằng ngày trong tuần.

- Tổ chức giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Cho học sinh mượn sách, báo, tạp chí. Đọc tại chỗ, tại lớp và cho mượn về nhà.

- Tổ chức đọc sách cho học sinh đọc sách báo tại thư viện xanh vào những giờ ra chơi, đầu giờ tại sân trường.

- Bổ sung, giới thiệu và hướng dẫn cho học sinh sử dụng các sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ ôn tập học kỳ 1.

12/2022

- Mở cửa thường xuyên để phục vụ bạn đọc.

- Giới thiệu, bổ sung một số loại sách theo chủ đề.

- Tiếp tục bổ sung sách báo và tài liệu cho thư viện và tổ chức xử lý kỹ thuật.

- Tổ chức tiết đọc sách cho học sinh 3 tiết một tuần, đọc sách tại phòng thư viện trường.

- Tổ chức giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam.

- Tổ chức cho học sinh đọc và mượn sách vào các ngày trong tuần.

- Giới thiệu danh mục sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho học kỳ 2.

- Tổ chức cho học sinh mượn sách thư viện.

- Chuẩn bị sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách cùng với việc sơ kết học kỳ 1.

- Báo cáo nhanh kết quả hoạt động của thư viện nhà trường phục vụ học kỳ 1.

 

 

 

 

1/2023

- Nhắc nhở học sinh mựơn trả sách thư viện theo đúng quy định. Bảo quản tốt, không để xảy ra mất mát, hư hỏng.

- Thống  kê các loại sách còn thiếu mà giáo viên phản ánh để báo cáo nhà trường nghiên cứu và bổ sung thêm vào thư viện. nhằm làm tốt công tác phục vụ đọc và mượn của giáo viên và học sinh.

- Tổ chức cho học sinh mượn và đọc sách tại thư viện vào các ngày trong tuần.

- Giới thiệu sách tháng 1.

- Tiếp tục giới thiệu SGK phục vụ học kỳ 2.

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách, ở tại thư viện trường và ở lớp.

- Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu.

2/2023

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Tổ chức cho học sinh mượn và đọc sách, báo tại thư viện vào các ngày trong tuần.

- Giới thiệu thư mục chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh toàn trường.

- Giới thiệu sách tháng 4 ngày giải phóng miền nam.

3/2023

- Giới thiệu, sưu tầm sách theo chủ đề.

- Lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức ngày sách Việt Nam 21/4.

- Giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày 26/3 hoặc 8/3.

- Vệ sinh thư viện.

- Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu.

- Chuẩn bị sách, lập danh mục sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

4/2023

- Mở cửa thường xuyên theo lịch để giáo viên và học sinh mượn và trả sách theo quy định của thư viện.

- Tổ chức cho học sinh mượn và đọc sách, báo tại thư viện vào các ngay trong tuần.

- Giới thiệu sách về ngày 30/4.

- Tiếp tục bổ sung và xữ lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung.

- Chuẩn bị kế họạch chuẩn bị giới thiệu sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

- Tu sửa, vệ sinh thư viện.

5/2023

- Trưng bày giới thiệu sách, điểm sách về Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

- Tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn học sinh sửdụng sách phục vụ ôn tập,kiểm tra cuối năm học.

- Tổ chức cho học sinh mượn và đọc sách, báo tại thư viện vào các ngày trong tuần.

- Thu hồi toàn bộ sách giáo khoa, sách tham khảo của giáo viên và học sinh đã mượn tại thư viện.

- Kiểm kê tình hình kho sách, chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện trong dịp nghĩ hè.

- Tổng kết công tác thư viện. Rút kinh nghiệm cho năm học sau.

- Tiếp tục giới thiệu sách giáo khoa phục vụ năm học tới.

6 + 7/2023

- Tổ chức việc bảo quản kho sách, tài liệu, tài sản, các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghĩ hè.

- Tổ chức giới thiệu sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ năm học mới.

 

V. Tổ chức thực hiện:

Dựa trên kế hoạch xây dựng, trách nhiệm của đồng chí cán bộ thư viện là phải bám sát cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trường TH Nguyễn Trãi, tổ chức tốt các hoạt động của thư viện theo đúng quy định, nghiêm túc và hiệu quả.

Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách quản lý thư viện đúng theo quy định.

- Hình thành mạng lưới cộng tác viên của thư viện để làm tốt công tác phục vụ bạn đọc và bảo quản vốn tài liệu trong kho và phòng đọc.

- Chủ động tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện.

 

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng

 

 

Huỳnh Thị Thân

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCH

 

 

 

Hoàng Thị Hải