Cán bộ nhận viên nhà trường năm học 2017-2018

Năm học 2017 - 2018 Trường TH Nguyễn Trãi có 25 CBGVNV

Năm học 2016-2017, trường TH Nguyễn Trãi có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

               ẢNH                                 THÔNG TIN
 

Bà: Huỳnh Thị Thân

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

 

 

Bà: Trương Thị Ngọc

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

 

Bà: Vũ Thị Thoa

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

 

Bà: Đặng Thị Hà

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1B

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

 

Bà: Hoàng Thị Ngọc

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm

 Bà: Tạ Thị Hoa

Chức vụ: Giáo viên phân môn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
 

Bà: Nguyễn Thị Thu Phương

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Bà: Nguyễn Tú Mai

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Bà: Nguyễn Thị Ngân

Chức vụ: Giáo viên phân môn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

 

Bà: Phạm Thị Thảo

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Bà: Trần Thị Lan

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3B

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Bà: Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Giáo viên phân môn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Ông: Phan Đức

Chức vụ: Giáo viên - Tổng phụ trách đội

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Bà: Dương Thị Hoa

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Bà: Phạm Thị Nhung

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Bà: Nguyễn Thị Lan

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4C

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm

Bà: Nguyễn Thị Hương Sen

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Bà: Nguyễn Thị Vân Vy

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Bà: Phan Thị Diễm Hằng

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5B

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Bà: Nguyễn Thị Tuyết Dung

Chức vụ: Giáo viên Anh văn

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Anh văn

Bà: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tin học

Bà: Phan Thị Vân Anh

Chức vụ: Kế toán

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Bà: Hoàng Thị Hải

Chức vụ: Thư viện

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng thư viện thông tin

Ông: Dương Thanh Tính

Chức vụ: Y tế

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y sỹ đa khoa

Ông: Vũ Duy Cách

Chức vụ: Bảo vệ