17/02/21  Tin của trường  69
LỚP 1 - PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT.doc LỚP 1 - Phiếu ôn tập toán.docLỚP 2 - PHIẾU TỰ HỌC Ở NHÀ MÔN TIÊNG VIỆT- TUẦN 23.docx LỚP 2 - PHIẾU TỰ HỌC Ở NHÀ MÔN TOÁN - TUÂN 23.docx LỚP 3 - ĐỀ SỐ 1.doc LỚP 3 - ĐỀ SỐ 2.docLỚP 4 - PHIẾU ÔN TẬP T+ TV.docKHỐI 5 - Hướng dẫn ôn tập đợt 2. Khối 5.docx
 15/10/20  Tin của trường  149
Trường TH Nguyễn Trãi trao quà cho học sinh bị bệnh hiểm nghèo
 14/10/20  Tin của trường  145
Trường TH Nguyễn Trãi tổ chức " Hội Nghị Viên chức và Người lao động" Năm học 2020 - 2021