Ngày hội Công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên - Gắn với ngày hội đọc sách lần thứ IV

Ngày hội Công nhận chuyên hiệu - Gắn với ngày hội đọc sách lần thứ IV năm học 2016 - 2017

          Sáng ngày 07 / 03 / 2017, Liên đội trường TH Nguyễn Trãi đã tổ chức Ngày hội Công nhận chuyên hiệu - Gắn với ngày hội đọc sách lần thứ IV năm học 2016 - 2017 cho các em học sinh trong trường. 

Các đại biểu là Tổng phụ trách Đội - Thư việ Tỉnh

Các em học sinh toàn trường

Bài viết liên quan