Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đóng chân trên địa bàn tổ 5, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum.
Tóm tắt tiểu sử danh nhân Nguyễn Trãi