PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

      Theo nhiệm vụ năm học 2020-2021 Trường TH Nguyễn Trãi phân công nhiệm vụ năm học cho từng thành viên như sau:

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2020-20201

TTHỌ VÀ TÊNTỔ CHUYÊN MÔNPHÂN CÔNG HKIPHÂN CÔNG HKI
1Nguyễn Ngọc BíchTổ khối Văn phòngBảo vệBảo vệ
2Nguyễn Thị Tuyết DungTổ khối 4+5Tiếng Anh: Lớp 3B,Lớp 3A,Lớp 5A,Lớp 1B,Lớp 4B,Lớp 5B,Lớp 3C,Lớp 1A,Lớp 4A
Hoạt Động NGLL: Lớp 3A,Lớp 4B,Lớp 4A
Tiếng Anh: Lớp 3B,Lớp 3A,Lớp 5A,Lớp 1B,Lớp 4B,Lớp 5B,Lớp 3C,Lớp 1A,Lớp 4A
Hoạt Động NGLL: Lớp 4B,Lớp 4A
3Vũ Thị DuyênTổ khối Văn phòngKế toánKế toán
4Phan ĐứcTổ khối 4+5Tổng phụ trách Đội
Lịch sử và Địa lí: Lớp 5A
Thể dục: Lớp 5A,Lớp 5B
Tổng phụ trách Đội
Lịch sử và Địa lí: Lớp 5A
Thể dục: Lớp 5A,Lớp 5B
5Đặng Thị HàTổ khối 4+5Tiếng Việt: Lớp 4A
Toán: Lớp 4A
Lịch sử và Địa lí: Lớp 4A
Đạo đức: Lớp 4A
Mĩ thuật: Lớp 4A
Kĩ thuật: Lớp 4A
Thể dục: Lớp 4A
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 4A
Tiếng Việt: Lớp 4A
Toán: Lớp 4A
Lịch sử và Địa lí: Lớp 4A
Đạo đức: Lớp 4A
Mĩ thuật: Lớp 4A
Kĩ thuật: Lớp 4A
Thể dục: Lớp 4A
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 4A
6Hoàng Thị HảiTổ khối Văn phòngThư việnThư viện
7Phan Thị Diễm HằngTổ khối 1Tiếng Việt: Lớp 1B
Toán: Lớp 1B
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 1B
Hoạt động trải nghiệm: Lớp 1B
Tiếng Việt: Lớp 1B
Toán: Lớp 1B
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 1B
Hoạt động trải nghiệm: Lớp 1B
8Dương Thị HoaTổ khối 2+3Tiếng Việt: Lớp 2B
Toán: Lớp 2B
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 2B
Đạo đức: Lớp 2B
Mĩ thuật: Lớp 2B
Thủ công: Lớp 2B
Thể dục: Lớp 2B
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 2B
Tiếng Việt: Lớp 2B
Toán: Lớp 2B
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 2B
Đạo đức: Lớp 2B
Mĩ thuật: Lớp 2B
Thủ công: Lớp 2B
Thể dục: Lớp 2B
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 2B
9Tạ Thị HoaTổ khối 2+3Tiếng Việt: Lớp 3C
Toán: Lớp 3C
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 3C
Đạo đức: Lớp 3C
Mĩ thuật: Lớp 3C
Thủ công: Lớp 3C
Thể dục: Lớp 3C
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 3C
Tiếng Việt: Lớp 3C
Toán: Lớp 3C
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 3C
Đạo đức: Lớp 3C
Mĩ thuật: Lớp 3C
Thủ công: Lớp 3C
Thể dục: Lớp 3C
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 3C
10Nguyễn Thị LanTổ khối 4+5Tiếng Việt: Lớp 5A
Toán: Lớp 5A
Đạo đức: Lớp 5A
Mĩ thuật: Lớp 5A
Kĩ thuật: Lớp 5A
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 5A
Hoạt Động NGLL: Lớp 5A
Tiếng Việt: Lớp 5A
Toán: Lớp 5A
Đạo đức: Lớp 5A
Mĩ thuật: Lớp 5A
Kĩ thuật: Lớp 5A
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 5A
Hoạt Động NGLL: Lớp 5A
11Trần Thị LanTổ khối 4+5Tiếng Việt: Lớp 3B
Toán: Lớp 3B
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 3B
Đạo đức: Lớp 3B
Mĩ thuật: Lớp 3B
Thủ công: Lớp 3B
Thể dục: Lớp 3B
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 3B
Tiếng Việt: Lớp 3B
Toán: Lớp 3B
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 3B
Đạo đức: Lớp 3B
Mĩ thuật: Lớp 3B
Thủ công: Lớp 3B
Thể dục: Lớp 3B
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 3B
12Nguyễn Tú MaiTổ khối 4+5Tiếng Việt: Lớp 4B
Toán: Lớp 4B
Lịch sử và Địa lí: Lớp 4B
Đạo đức: Lớp 4B
Mĩ thuật: Lớp 4B
Kĩ thuật: Lớp 4B
Thể dục: Lớp 4B
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 4B
Tiếng Việt: Lớp 4B
Toán: Lớp 4B
Lịch sử và Địa lí: Lớp 4B
Đạo đức: Lớp 4B
Mĩ thuật: Lớp 4B
Kĩ thuật: Lớp 4B
Thể dục: Lớp 4B
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 4B
13Hoàng Thị NgọcTổ khối 1Tiếng Việt: Lớp 1A
Toán: Lớp 1A
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 1A
Hoạt động trải nghiệm: Lớp 1A
Tiếng Việt: Lớp 1A
Toán: Lớp 1A
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 1A
Hoạt động trải nghiệm: Lớp 1A
14Trương Thị NgọcTổ khối Văn phòngPhó hiệu trưởng
Tiếng Việt Lớp 1A
Phó hiệu trưởng
Tiếng Việt Lớp 1A
15Phạm Thị NhungTổ khối 2+3Tiếng Việt: Lớp 2A
Toán: Lớp 2A
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 2A
Mĩ thuật: Lớp 2A
Thủ công: Lớp 2A
Thể dục: Lớp 2A
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 2A
Tiếng Việt: Lớp 2A
Toán: Lớp 2A
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 2A
Mĩ thuật: Lớp 2A
Thủ công: Lớp 2A
Thể dục: Lớp 2A
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 2A
16Nguyễn Thị Thu PhươngTổ khối 2+3Tiếng Việt: Lớp 2C
Toán: Lớp 2C
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 2C
Đạo đức: Lớp 2C
Mĩ thuật: Lớp 2C
Thủ công: Lớp 2C
Thể dục: Lớp 2C
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 2C
Tiếng Việt: Lớp 2C
Toán: Lớp 2C
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 2C
Đạo đức: Lớp 2C
Mĩ thuật: Lớp 2C
Thủ công: Lớp 2C
Thể dục: Lớp 2C
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 2C
17Nguyễn Thị Hương SenTổ khối 1Âm nhạc: Lớp 2A,Lớp 3B,Lớp 3A,Lớp 5A,Lớp 1B,Lớp 4B,Lớp 5B,Lớp 3C,Lớp 1A,Lớp 2B,Lớp 4A,Lớp 2C
Mĩ thuật: Lớp 1B
Thể dục: Lớp 1B,Lớp 1A
Hoạt Động NGLL: Lớp 2A,Lớp 3B,Lớp 3C,Lớp 2B,Lớp 2C
Âm nhạc: Lớp 2A,Lớp 3B,Lớp 3A,Lớp 5A,Lớp 1B,Lớp 4B,Lớp 5B,Lớp 3C,Lớp 1A,Lớp 2B,Lớp 4A,Lớp 2C
Mĩ thuật: Lớp 1B
Thể dục: Lớp 1B,Lớp 1A
Hoạt Động NGLL: Lớp 2A,Lớp 3B,Lớp 3C,Lớp 2B,Lớp 2C
18Phạm Thị ThảoTổ khối 2+3Tiếng Việt: Lớp 3A
Toán: Lớp 3A
Đạo đức: Lớp 3A
Mĩ thuật: Lớp 3A
Thủ công: Lớp 3A
Thể dục: Lớp 3A
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 3A
Tiếng Việt: Lớp 3A
Toán: Lớp 3A
Đạo đức: Lớp 3A
Mĩ thuật: Lớp 3A
Thủ công: Lớp 3A
Thể dục: Lớp 3A
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 3A
19Huỳnh Thị ThânTổ khối Văn phòngHiệu trưởng
Thủ công: Lớp 3A
Hiệu trưởng
Thủ công: Lớp 3A
20Nguyễn Thị ThuTổ khối 4+5Tin Học: Lớp 3B,Lớp 3A,Lớp 5A,Lớp 4B,Lớp 5B,Lớp 3C,Lớp 4A
Hoạt Động NGLL: Lớp 5B
Tin Học: Lớp 3B,Lớp 3A,Lớp 5A,Lớp 4B,Lớp 5B,Lớp 3C,Lớp 4A
Hoạt Động NGLL: Lớp 5B
21Nguyễn Thị TìnhTổ khối 1Khoa học: Lớp 5A,Lớp 4B,Lớp 4A
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 3A,Lớp 1B,Lớp 1A
Đạo đức: Lớp 2A,Lớp 3A,Lớp 1B,Lớp 1A
Mĩ thuật: Lớp 1A
Khoa học: Lớp 5A,Lớp 4B,Lớp 4A
Tự nhiên và Xã hội: Lớp 3A,Lớp 1B,Lớp 1A
Đạo đức: Lớp 2A,Lớp 3A,Lớp 1B,Lớp 1A
Mĩ thuật: Lớp 1A
22Dương Thanh TínhTổ khối Văn phòngY tếY tế
23Nguyễn Thị Vân VyTổ khối 4+5Tiếng Việt: Lớp 5B
Toán: Lớp 5B
Khoa học: Lớp 5B
Lịch sử và Địa lí: Lớp 5B
Đạo đức: Lớp 5B
Mĩ thuật: Lớp 5B
Kĩ thuật: Lớp 5B
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 5B
Tiếng Việt: Lớp 5B
Toán: Lớp 5B
Khoa học: Lớp 5B
Lịch sử và Địa lí: Lớp 5B
Đạo đức: Lớp 5B
Mĩ thuật: Lớp 5B
Kĩ thuật: Lớp 5B
Hoạt Động Tập Thể: Lớp 5B

 

 

 

 

Bài viết liên quan